About Iran Press Library Events IranAir Magazine Sport Shop Iran-Israel Org
سایت اینترنت نشریه شهیاد در اسرائیل نشریه شهیاد ازآن شماست ـ از آن حمایت مالی بعمل آورید نشریه شهیاد را در شبکه های اجتماعی یافته و به ما بپیوندید Contact Us Site Map
Firefox 3
 

نشریه شهیاد تنها روزنامه فارسی زبان چاپ اسرائیل میباشد که از سال 1990 میلادی و بصورت دائم منتشر میگررد. سردبیر این نشریه کمال پنحاسی و دفتر آن در شهر خولون در مرکز اسرائیل واقع گردیده است. روزنامه شهیاد یک نشریه سیاسی و معتقد به نظام پادشاهی است که عموما اخبار و مطالبی در رابطه با ایران، جامعه ایرانی مقیم اسرائیل، مقالات ادبی، اجتماعی و سرگرمی را برای عموم هموطنان در سراسر جهان منتشر میسازد. سایت اینترنت شهیاد نیز از سال 2000 میلادی و با درج اهم مطالب این نشریه برروی شبکه اینترنت، به پخش و آگاهی رسانی در زمینه های تاریخی و فرهنگی ایران می پردازد.

ورزش ایران

חברת התעופה האיראנית

 

 
סירקו את קוד האתר
ישירות לסלולרי שלכם
کد دیجیتالی سایت برای
اسکن با تلفن همراه شما


Copyright 2000/2014 - Shahyad Pub. All Rights Reserved. No part of this site or any material (Design, Photos and Graphics) of it may be used without the expressed written permission from the author